Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej NadziejaZłoty program – plebiscyt na najpopularniejszy program autorstwa Jacka Kaczmarskiego

Wzorem roku 2006, gdy wybierano „Złotą 10”, czyli dziesięć najbardziej popularnych utworów autorstwa Jacka Kaczmarskiego, Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego postanowiła ogłosić plebiscyt pod hasłem Złoty program. Tym razem wszyscy chętni będą głosować na najlepszy ich zdaniem program, którego współtwórcą lub współwykonawcą był Jacek Kaczmarski.

Program wybrany w głosowaniu internautów zostanie wykonany przez zespół wskazany przez organizatora Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Nadzieja” podczas V jubileuszowej edycji Festiwalu. Odbędzie się on w dniach 1–2 sierpnia 2008 r. w Kołobrzegu.

Zdefiniowanie programu jako takiego i tym samym umożliwienie uczestnikom plebiscytu głosowania na dany zbiór utworów może budzić kontrowersje i dyskusje wśród głosujących, dlatego zdecydowano się poprosić o pomoc jednego z najbardziej kompetentnych znawców twórczości Jacka Kaczmarskiego, Pana Krzysztofa Nowaka, o przedstawienie zamkniętej listy tych zbiorów utworów Jacka Kaczmarskiego, które mieszczą się w definicji programu, czyli były również za takowy uznawane przez samego twórcę.

Proszę nie odmawiać sobie zatem przyjemności płynącej z wytypowania swojego ulubionego programu! Jest szansa na wysłuchanie go na żywo, wystarczy tylko zagościć w Kołobrzegu w czasie trwania Festiwalu! Po zapoznaniu się z regulaminem zapraszamy do głosowania.

Regulamin:

 1. Lista programów, na które można oddawać swój głos prezentuje się następująco:
  • Mury,
  • Raj,
  • Muzeum,
  • Krzyk,
  • Zbroja,
  • Przejście Polaków przez Morze Czerwone,
  • Kosmopolak,
  • Dzieci Hioba,
  • Głupi Jasio,
  • Wojna postu z karnawałem,
  • Sarmatia,
  • Szukamy stajenki,
  • Pochwała łotrostwa,
  • Między nami,
  • Dwie Skały,
  • Mimochodem.
  Głosy oddane na inne zbiory utworów nie będą brane pod uwagę.
 2. W związku z tym, że nie wszyscy potencjalni chętni do wzięcia udziału w głosowaniu posiadają szczegółową wiedzę na temat zawartości poszczególnych programów, a tym samym nie mają pewności, jakich utworów mogą się spodziewać, wymienione powyżej programy zostały podlinkowane do ich dokładnych opisów na www.kaczmarski.art.pl. Zachęcamy do korzystania z tego źródła.
 3. Głosowanie na poszczególne programy będzie się odbywać drogą internetową, za pośrednictwem wysyłanych wiadomości e-mailowych.
 4. Każdy z internautów ma prawo do zgłoszenia swojej indywidualnej propozycji, zawierającej pięć – według niego – ulubionych programów.
 5. Każdy ma prawo do zgłoszenia tylko jednej „piątki” wybranych przez siebie programów. Plebiscyt ma charakter zabawy, której założeniem jest wzbogacenie programu festiwalu, stąd prośba do uczestników plebiscytu, by jedna osoba nie przesyłała kilku wytypowanych przez siebie „piątek”. W razie odkrycia takich przypadków, głosy te nie będą brane pod uwagę.
 6. Głosowanie powinno się odbywać wg wzoru:
  1. Tytuł programu – 5 pkt.
  2. Tytuł programu – 4 pkt.
  3. Tytuł programu – 3 pkt.
   itd.
  W plebiscycie zwycięży program, który uzyska największą liczbę punktów.
 7. W celu uniknięcia nieporozumień, jako obowiązujące przyjmuje się tytuły programów zamieszczonych w regulaminie plebiscytu.
 8. Głosowanie będzie się odbywać w dniach: 5 listopada 2007 roku do 1 kwietnia 2008 roku. Głosy oddane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 9. Ostateczne wyniki plebiscytu zostaną podane dopiero podczas koncertu festiwalowego. Wcześniej żadne rankingi nie będą publikowane.
 10. Swoje głosy należy przesyłać na adres: plebiscyt.nadzieja@vp.pl Dane zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby głosującej. Zgłoszenia anonimowe nie będą brane pod uwagę. Żadne inne dane nie są wymagane.
 11. Spośród osób głosujących zostaną wylosowane trzy, które otrzymają nagrody niespodzianki, związane z twórczością Jacka Kaczmarskiego. Losowanie, jak również ogłoszenie wyników, odbędą się publicznie podczas Festiwalu. Dodatkowo osoby te (w przypadku ich nieobecności na Festiwalu), zostaną powiadomione drogą e-mailową w celu ustalenia danych niezbędnych do przekazania nagrody. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na branie udziału w losowaniu nagród, prosimy o zaznaczenie tego faktu w wiadomości e-mailowej.
 12. Wszelkie reklamacje, uwagi i sugestie dotyczące głosowania należy przesyłać na adres e-mailowy: plebiscyt.nadzieja@vp.pl
 13. Organizator plebiscytu – Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego – zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionego regulaminu oraz do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych, które ewentualnie mogą wyniknąć.

Życzę wszystkim dobrej zabawy!
Alicja Delgas
Prezes Zarządu Fundacji
im. Jacka Kaczmarskiego

© Fundacja JK 2007