Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

Festiwal Piosenki Poetyckiej Nadzieja

logo Fundacji JK

Celem Fundacji jest popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego, jak również światowego dziedzictwa kultury, sztuki oraz propagowanie wartości demokratycznych.

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

 • Organizację festiwali i imprez kulturalnych mających na celu popularyzację twórczości Jacka Kaczmarskiego.
 • Upowszechnianie dorobku artystycznego Jacka Kaczmarskiego.
 • Utworzenie i prowadzenie miejsca pamięci Jacka Kaczmarskiego o charakterze muzealnym.
 • Zbieranie, przechowywanie, utrwalanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego.
 • Prowadzenie strony internetowej poświęconej działalności Fundacji.
 • Organizację wystaw artystycznych.
 • Stałą i okazjonalną współpracę ze sponsorami i darczyńcami poprzez stworzenie klubu mecenasa kultury.
 • Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami przy realizacji wspólnych projektów.
 • Współpracę z organizacjami wykonawców, autorów, producentów i menadżerów kultury.
 • Organizowanie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów artystycznych i spotkań literackich z zakresu działalności Fundacji.
 • Współpracę ze środowiskami kultury w kraju i ośrodkami polonijnymi za granicą.
 • Przyznawanie nagród i wyróżnień za propagowanie twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodzieży oraz za szczególną pomoc okazaną Fundacji.
 • Wspieranie i aktywizację wszelkich inicjatyw służących celowi Fundacji.
 • Propagowanie wartości demokratycznych i pogłębianie świadomości społeczeństwa obywatelskiego.
 • Upamiętnianie miejsc związanych z Jackiem Kaczmarskim.
 • Wydawanie książek, filmów i płyt związanych z twórczością Jacka Kaczmarskiego.

© Grabi 2007